Janusz Leksztoń - kim jest?

Urodzony w kwietniu 1963 roku biznesmen, polityk, sponsor, założyciel wielu stowarzyszeń, spółek i klubów biznesu. Według tygodnika "Wpost", w lipcu 1991 roku, na piątym miejscu wśród najbogatszych Polaków. Laureat nagrody "International Construction Award", premiującej najbardziej nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. Osoba publiczna - z uwagi na szeroko opisywaną w prasie krajowej i zagranicznej działalność - powszechnie rozpoznawana nie tylko w Trójmieście.
 

Janusz Leksztoń - człowiek interesu

Właściciel przedsiębiorstwa ELGAZ, prywatnego zakładu rzemieślniczego przekształconego w wielobranżowe przedsiębiorstwo, zatrudniające 2500 pracowników, o bardzo szerokim profilu działania:
 • produkcja kotłów gazowych
 • produkcja okien z PCV
 • Agencja Reklamowa - ARE
 • prywatna telewizja
 • prywatne linie lotnicze - PLLE
 • prywatny terminal lotniczy VIP na lotnisku w Gdańsku-Rębiechowie
 • dystrybucja filmów na kasetach video
 • biuro turystyczne
 • salony sprzedaży na terenie całego kraju
 • ośrodek sportu i rekreacji
 • założyciel spółki joint venture Nissan Poland
 • produkacja zasobników do ogrzewania słonecznego
 • biuro projektowe
 • wydział konstrukcyjny
 • odlewnia ciśnieniowa
 • archiwum fotograficzne
 • produkcja metalowa
 • serwis kotłów gazowych na terenie całego kraju
 • produkcja na eksport

Od kilku lat zarządza prężną, dynamiczną spółką akcyjną.
W zakres świadczonych przez firmę usług wchodzą:

 • produkcja okien i drzwi przy współpracy z niemiecką firmą KBE
 • produkcja szyb zespolonych, kuloodpornych
 • montaż okien i drzwi z PCV
 • projektowanie obiektów w systemie "STYROMUR"
 • produkcja ze styropianu pustaków "STYROMUR"
 • wypożyczanie rusztowań do budowania w systemie "STYROMUR"
 • budowa domów:
  • jednorodzinne
  • wielorodzinne
  • budynki użyteczności publicznej
  • szkoły
  • przedszkola
  • garaże
  • ośrodki zdrowia
  • hale magazynowe i produkcyjne
 • remonty kapitalne obiektów
 • roboty ziemne
 • usługi ślusarskie w zakresie produkcji wyrobów na zamówienie
 • wynajem środków transportu
 • usługi turystyczne w obiektach własnych i dzierżawionych
 • doradztwo finansowe i inwestycyjne
 • skup i sprzedaż przedsiębiorstw - realizacja programów naprawczych
 • obsługa nieruchomości - administrowanie
 • działalność developerska
 • handel detaliczny ekskluzywnym obuwiem i galanterią skórzaną poprzez sieć salonów handlowych
 • usługi internetowe

Janusz Leksztoń - działacz sceny politycznej

W 1989 startował z puli bezpartyjnych jako niezależny kandydat na posła do sejmu IX kadencji. Uzyskał 25 239 głosów, co stanowi 16,15% ogółu oddanych w tym rejonie głosów, jednak mandatu nie uzyskał. Dwukrotnie kandydował do Rady Miasta Gdyni (w latach 1991 oraz 1994). W 1991 roku uzyskał mandat radnego.

 

Janusz Leksztoń - sponsor

Żywo zainteresowany sprawami swojego miasta, Gdyni, której budżet i przedsięwzięcia wielokrotnie, hojnie wspomagał poprzez:
 • sponsoring gdyńskiej sekcji siatkówki
 • dofinansowanie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, (fundator nagrody Festiwalu)
 • sponsorowanie działalności Teatru Dramatycznego - przekazanie funduszy i uczestnictwo w pracach remontowych.
 • przekazanie funduszy na zakup urządzeń akustycznych dla Teatru Muzycznego w Gdyni.
 • renowację kompleksu plażowego w Gdyni-Orłowie
 • renowację rzeźby "Fortuna" na Złotej Kamieniczce
 • zakup obrazów Andrzeja Wróblewskiego "Czerwony nagrobek" i Vlastimda Hofmana "Portret mężczyzny w ciemnym kapeluszu" i przekazanie obrazów oraz uzyskanych środków do Domów Dziecka
 • remont Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdynii
 • wspieranie wielu imprez kulturalnych i rozrywkowych na terenie Trójmiasta
 • przekazanie Szpitalowi w Gdyni- Redłowie systemu telewizji przemysłowej do obserwacji sali noworodków
 • pomoc dla dzieci upośledzonych
 • sponsoring Domów Pomocy Społecznej i Domów Dziecka
 • dofinansowywanie działalności przedszkoli
 • pomoc dla dzieci niesłyszących z Poznania
 • przeznaczenie środków na remont zegara Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku (uhonorowany specjalnym podziękowaniem ojców miasta)

Ze względu na obszerność listy działalności sponsorskiej nie wymieniono jej w całości.

 

Janusz Leksztoń - prywatnie

Rozwiedziony, czwórka dzieci.
Zamieszkuje w dużej, luksusowej, chronionej rezydencji, w ekskluzywnej dzielnicy Gdyni.

 


Strona utworzona: Styczeń 2000